Oplysning til tørstende ferieparate …

Jakob Muus Bischoff Rødvin, Tilbud, Vinsmagning

Kvaliteten i udvalget steg drastisk, da …!

…. ja, det kræver lige et forspil, det her:

Den amerikanske ingeniør Frederic Winslow Taylor, ændrede arbejdslivet for mange mennesker i tiden omkring 1900.

Og ændrede verden radikalt, vil nogen hævde.

For ingeniøren gik legen ud på at finde grænsen for, hvor hårdt ‘karkluden kunne vrides’ i fabriksejerens tjeneste.

Taylor var en mand, der gik grundigt til værks og benyttede sig bl.a. af de mest platfodede psykologiske tricks i kampen om aktiveringen af arbejdernes arme og ben.

Ikke hjerner, for det var almen viden dengang, ligesom Taylors arbejde var med til at bestyrke denne opfattelse, at arbejderen – grundet manglende åndsevner – bedst kunne sættes i sving inden for en lukket ramme.

Opgaven bestod så i at effektivisere denne ramme.

Altså lidt det samme arbejde, som vi har set udbredt i kommuner og regioner de seneste årtier….

Men som altid, når man peger ad andre med én finger, så er der tre fingre der peger tilbage mod afsenderen.

I Taylors tilfælde stod verden på spring til et teknologisk gennembrud med Henry Ford ved gearstangen og en meget lavt uddannet – og uorganiseret – arbejdsstyrke, så et primitivt menneskesyn tillod masseproduktionens opståen.

Uden den fortolkningsramme, kan Taylors fremfærd virke beregnende og nærmest umenneskelig. Ikke at metoderne derfor skal bifaldes, men hey, vi bliver alle klogere.

Eller gør vi?

I kommunernes tilfælde må jeg antage, at det er det teknologiske pres med et uendeligt voksende antal muligheder – især inden for sundhedssektoren – der driver omkostningerne i vejret og gør alle syge af stress.

Når ikke der skæres igennem og siges ’Nej!’ fra toppen, så bliver livet som kommunalt ansat temmelig tungt, for bevillingerne stiger ikke i samme takt som opgaverne, der skal løses og måske især forventningerne, der skal indfries.

Man skal man være kreativ.

Og kreativitet udfoldet under pres ender oftest ud i tryghedsskabende, gammelkendte løsninger.

Alle kigger på lederen…..

Lederen kigger ud over forventningerne, danner sig et overblik, mødes af 22 nye borgerkrav … og Hej Taylor… vi skal vist lige snakke sammen, vi to.

Taylor, den festlige fyr, er mest kendt for et forsøg, som i kraft af sit veldefinerede og meget enkle menneskesyn båret af en maskinmetafor (altså, at mennesker er som maskiner – vi kører, når vi bliver smurt) gik ud på at skrue op og ned for lyset i en fabrikshal.

Det gjorde han for at finde formlen for den optimale belysning, så arbejderen yder bedst og mest effektivt.

Lyder det åndssvagt?

Det virkede!

Sådan nogenlunde.

Jeg har selv testet metoden i nat, da jeg skulle udvælge en buket af vores vine til smagning. Det gik ualmindeligt langsomt, der skete store fejl i produktionen og kvalitetskontrollen led tilnærmelsesvist overlast.

Indtil jeg tændte for lyset på lageret…!

Vi åbner for lagersalget klokken 11, hvor jeg har fundet en buket på 14 vine frem, som du kan smage på frem til klokken 18 i aften.

Se dem her SMAGEVINE ONSDAG d. 4. maj 2016

Eller hvis du kender vinene, så send mig en mail med din bestilling på jmb@saesonvine.dk

De venligste tanker fra

Den gode Arbejder / Jakob